• Aanpak

  • Foto: Stephan Tellier

    Aanpak

Hoe is het aangepakt?

Het proces stond onder leiding van ‘Verkenner’ Sybilla Dekker, voormalig minister van VROM, samen met auteur en gebiedsontwikkelaar Peter van Rooy. Zij hebben gesprekken gevoerd met alle groepen participanten. Hun vertegenwoordigers namen deel aan de Tafel van Verkenning. Riek Bakker was als adviseur betrokken.

Gesprekken
Alle groepen hebben in meerdere gesprekken laten weten wat zij belangrijk vonden en wat er gedaan moest worden. Ook hebben Sybilla Dekker en Peter van Rooy gesproken met deskundigen, ambtenaren en bestuurders van de gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard. Auteur Peter van Rooy verwerkte al deze input in het Panorama.

Tafel van Verkenning
Vertegenwoordigers van de participatiegroepen hadden zitting aan de Tafel van Verkenning. In dit overleg werden prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt: welke thema’s en actiepunten vinden we echt belangrijk, wie moet de initiatiefnemer zijn, wanneer kan het opgeleverd zijn en hoe kan het project worden gefinancierd. Aan de Tafel van Verkenning werd steeds een nieuwe versie van het Panorama gepresenteerd. De Tafels zijn gehouden op 20 maart, 24 mei, 19 september en op 14 november 2018.

Volksvertegenwoordigers
De gemeenteraden van de twee gemeenten en Provinciale Staten hebben in februari 2018 goedkeuring gegeven aan het plan voor het Panorama, en aan de benodigde financiën. Zij bepalen uiteindelijk ook of zij de Strategische agenda over willen nemen en vanuit de overheid willen investeren in de voorgestelde punten. De bespreking van het Panorama vindt naar verwachting plaats begin 2019.