• Betrokkenen

  • Betrokkenen

  • Foto: Stephan Tellier

    Betrokkenen

Wie zijn erbij betrokken?

Bij de totstandkoming van het Panorama waren verschillende groepen burgers en overheden betrokken.

Participanten
De volgende groepen bewoners uit de Krimpenerwaard en overheden deden mee aan het Panorama. De meeste van hen waren al betrokken bij de Strategische visie. En ze gaan nu door als Waardtafel.
– Bewoners
– Agrariërs
– Agrarische natuurbeheerders
– Natuurorganisaties
– Ondernemers
– Jongeren
– Gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard
– Provincie Zuid-Holland
– Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard

Overheden
De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland ondersteunden het Panorama Krimpenerwaard financiëel. Ook het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard heeft bijgedragen, met menskracht.
Bestuurders van de vier overheden namen ook deel aan de Tafel van Verkenning.

Tafel van Verkenning

Bewoners Hans Luijten
Aart de Zeeuw
Jongeren Senay Kale
Thomas Heus
Agrariërs Manon Broere
Cees Verhagen
Ondernemers Peter Breedveld
Arjen Prins
Natuurorganisaties Jaap Graveland
Agrarische natuurbeheerders Mart-Jan Verkaik
Gedeputeerde provincie Zuid-Holland Jeannette Baljeu
Wethouder gemeente Krimpenerwaard Ria Boere
Wethouder gemeente Krimpen a.d. IJssel John Janson
Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Hans Oosters

Verkennersteam

De totstandkoming van het Panorama Krimpenerwaard staat onder leiding van ‘Verkenner’ Sybilla Dekker. Sybilla Dekker is trekker van het Verkennersteam. Zij was o.a. minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zij is nu minister van Staat en vervult diverse toezichts- en bestuursfuncties. Ook is zij voorzitter van de Tafel van Borging MVII en voorzitter NOVB.

Peter van Rooy is de auteur van het Panorama. Hij is oprichter en directeur van adviesbureau Accanto. Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan.Hij heeft veel ervaring in gebiedsontwikkelingsprojecten, zoals de Overdiepse polder, de Oostelijke Langstraat en de Veluwerandmeren.

Riek Bakker is bekend als stedenbouwkundige. Zij was ondermeer directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam en ontwikkelde de Kop van Zuid. Via haar later opgerichte bureau BVR ging Riek Bakker in heel Nederland aan de slag. Zij werd bekend vanwege haar betrokkenheid, inzet en unieke wijze van aanpak. Zij is de initiatiefnemer voor de Strategische visie voor de Krimpenerwaard en is in dit traject als adviseur betrokken.

Het team wordt ondersteund door Mohamed Sbaai en Petra de Jong, van de provincie Zuid-Holland.

Waardcommissie
Tijdens het traject van Riek Bakker, was de Waardcommissie, onder leiding van Commissaris der Koning Jaap Smit, onafhankelijk opdrachtgever. De Waardcommissie heeft nu de rol van adviseur en bestaat uit:
– Jaap Smit, Commissaris der Koning van de provincie Zuid-Holland
– Wim Kuijken, Deltacommissaris
– Chris Kalden, oud directeur Staatsbosbeheer