• Foto: Stephan Tellier

  Cultuur

 • Foto: Stephan Tellier

  Cultuur

 • Foto: Ton de Bruin

  Cultuur

 • Foto: Stephan Tellier

  Cultuur

 • Foto: Stephan Tellier

  Cultuur

Cultuur

Doel:
Eigentijdse beleving van het gebied door jongeren, complementair aan het bestaande aanbod voor gezinnen en ouderen.

 

Actie:
Organiseren van eigentijdse evenementen in de Krimpenerwaard waar vooral jongeren trots op zijn en waar zij vooral jongeren van buiten de waard op kunnen uitnodigen. Bijvoorbeeld iets als een Waardpop, complementair aan Pinkpop, Bospop, Appelpop en Lowlands. Doen invullen van het evenement door jongeren en een combinatie van onder meer Krimpenerwaard College en Schoonhovens College. Voorafgaande aan deze actie sonderen of bestaande aanbieders bereid zijn hun aanbod naar wensen van de jongeren aan te passen.

 

Locatie:
Nader te bepalen.

 

Tijdslijn:
2020-2022.

 

Kostenindicatie:
€ 300.000 voor drie jaar als startperiode, waarna het zichzelf moet kunnen bedruipen zoals dat ook voor andere evenementen geldt.

 

Hoofdrolspelers:
Jongeren (initiator).

 

Overige spelers:
Instellingen voor voortgezet onderwijs (onder meer Krimpenerwaard College en Schoonhovens College) & beide gemeenten (facilitator).

Doel:
Impuls voor activiteiten en ontmoetingen binnen de waard.

 

Actie:
Verkennen van mogelijkheden van een gebiedseigen en energieproducerend activiteitenpark met verblijfsmogelijkheden, waar jong en oud de kracht van de Krimpenerwaard met elkaar kunnen beleven. Verduurzaming is een centraal thema.

 

Locatie:
Nader te bepalen doch in het verlengde van Kinderdijk is wenselijk. Mogelijk komt het IHC-terrein hiervoor in aanmerking.

 

Tijdslijn:
2019-2025.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten voor de verkenning en realisatiekosten nog niet te ramen.

 

Hoofdrolspelers:
Bewoners, jongeren, ouderen & ondernemers (initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten (facilitator).

Doel:
Ontsluiten en delen van informatie over de rijke cultuurhistorie van de waard.

 

Actie:
Gemeenten stellen informatie over de cultuurhistorie digitaal beschikbaar en nodigen vrijwilligers en professionals uit tot verdieping en eigentijdse framing van het verhaal. Voor scholen is een digitale leerlijn in ontwikkeling. Relatie met branding van de Krimpenerwaard.

 

Locatie:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2020.

 

Kostenindicatie:
Voornamelijk proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Historische verenigingen (initiator).

 

Overige spelers:
Beide gemeenten (facilitator).

Doel:
Verbeteren van het gesprek tussen bewoners en ondernemers van beide gemeenten en tussen jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, autochtoon en allochtoon, et cetera met oog op meer gezamenlijke trots en het besef dat samen leven niet alleen bestaat uit halen maar ook uit brengen.

 

Actie:
Onderzoeken van wat de Krimpenerwaard betekent voor de bewoners, waarmee zij zich verbonden voelen en waarvoor zij zich met anderen willen inzetten. Nemen van initiatief voor bijeenkomsten over het zijn van de waard, waarden in relatie tot de beeldvorming, verbindingen tussen beide gemeenten en het ‘merk’ Krimpenerwaard. Opzetten van een stimuleringsregeling en brugfunctie voor in dit licht adequate initiatieven uit de samenleving.

 

Locatie:
De hele waard.

 

Tijdslijn:
2019-2030.

 

Kostenindicatie:
Proceskosten.

 

Hoofdrolspelers:
Beide gemeenten (initiator), bewoners & verenigingen (beide initiator van vervolg).

 

Overige spelers:
Ondernemers.