• Foto: Stephan Tellier

    Column Chris Kalden van de Waardcommissie

Column Chris Kalden van de Waardcommissie

03/12/2018

Chris Kalden is lid van de Waardcommissie. Hij schreef onderstaande column voor de Groene Flits, de nieuwsbrief van de Stichting Groene Hart.

Afgelopen woensdag is in Lekkerkerk het zogenaamde Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd door de Tafel van Verkenning onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Iedereen die in de inhoud is geïnteresseerd, kan een exemplaar van het Panorama downloaden van www.panoramakrimpenerwaard.nl. Lees dan vooral ook de inleidende hoofdstukken waarin de gevolgde principes en de lagenbenadering uit de doeken wordt gedaan.
Vanuit het gezichtspunt van de Stichting Groene Hart is er van alles te zeggen over de 29 agendapunten in het Panorama; dat zullen we ook zeker doen. Ik richt me nu op het proces dat eraan vooraf ging en dat er nog op volgt.

In 2016 nam Riek Bakker, stedenbouwkundige, onder meer bekend door de Kop van Zuid en Leidsche Rijn, als inwoonster van de Krimpenerwaard het initiatief om met bewoners en ondernemers in de Krimpenerwaard in gesprek te gaan over de toekomst. Riek deed omdat ze zich zorgen maakte over de vele ontwikkelingen die op de Waard afkomen, waar de streek geen helder antwoord op had en van een samenhangende discussie geen sprake was. Haar burgerinitiatief leidde in april 2017 tot de publicatie van de Strategische Visie Krimpenerwaard. De inspanningen van de groep rond Riek werden ondersteund door de provincie Zuid-Holland, de beide gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard, en het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Er bestond duidelijk behoefte aan een vervolg en een nadere uitwerking. Riek heeft toen een stapje terzijde gedaan en Sybilla Dekker heeft vanaf november 2017 leiding gegeven aan de Tafel van Verkenning, waarin burgers, ondernemers en bestuurders elkaar troffen in een intensieve samenspraak. Een jaar later is er dus Panorama Krimpenerwaard.
Op de bijeenkomst in Lekkerkerk spraken vertegenwoordigers van alle betrokken overheden hun steun aan Panorama Krimpenerwaard uit en zegden toe met de resultaten aan de slag te gaan. En er is besloten om een Waardtafel van burgers en ondernemers in te richten, die het kritisch gaat volgen.
Ik geef deze uitgebreide beschrijving omdat niet alle lezers van de Groene Flits het proces zullen hebben gevolgd.

Wat is er nu zo interessant aan het geheel? Voor zover ik weet, is het de eerste keer dat op zo’n schaal invulling wordt gegeven aan de ‘participatieve samenleving’. Voor de meeste bestuurders is een dergelijk proces een nieuw verschijnsel, dat een andere invulling vraagt van de ‘representatieve democratie’. Natuurlijk zijn bestuurders gewend aan inspraak, maar het proces van Panorama Krimpenerwaard en de Waardtafel is fundamenteel anders van aard. Het maakt verantwoording anders, verandert de beslisruimte van raden, staten en algemene vergadering. Niet in formele zin maar in feitelijke zin.

Op andere plekken zie ik benoemde en gekozen bestuurders worstelen met dit fenomeen. Met als twee uitersten: 1. het uit onmacht en onvermogen niets aantrekken van burgerinitiatieven en 2. het terugvallen in een uitsluitend faciliterende rol. De kunst is om daarvan weg te blijven en zo te werk te gaan dat meerwaarde ontstaat. Dat vraagt diep nadenken over rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen en dat vraagt veel bestuurlijke intelligentie. Ik zal het proces in de Krimpenerwaard met grote belangstelling volgen. Ik hoop van harte dat het succesvol zal zijn en dat het anderen zal inspireren om tot een andere verhouding tussen samenleving en overheid te komen.
Zoals gezegd zal de Stichting Groene Hart zich zeker roeren over de inhoud, want behoud van de kwaliteiten van de Krimpenerwaard volgt niet als vanzelf uit het Panorama.