• Foto: Stephan Tellier

    Strategische agenda Krimpenerwaard aangeboden aan bestuurders

Strategische agenda Krimpenerwaard aangeboden aan bestuurders

30/11/2018

De prachtige grote zaal van Amicitia in Lekkerkerk zat woensdagavond 28 november flink vol bij de presentatie van het Panorama Krimpenerwaard. Dat tekent de betrokkenheid bij het proces waarmee dit boek over de toekomst van de Waard tot stand kwam. Gespreksleider Dorien de Wit heette maar liefst 120 belangstellenden welkom.

Voorzitter van de Tafel van Verkenning Sybilla Dekker roemde in haar openingswoord Riek Bakker. Zij gaf met haar initiatief voor een strategische visie de aanzet tot een intensief en boeiend participatieproces. Deelnemers aan de Tafel van Verkenning waren ondernemers, agrariërs, bewoners, natuurorganisaties en jongeren.
Sybilla Dekker gaf aan dat de gesprekken tussen de Tafelleden leidden tot begrip voor elkaars problemen en wensen. Door belangen te koppelen kwamen nieuwe kansen en oplossingen in beeld.

peter van Rooy, gebiedsontwikkelaar en schrijver van het boek Panorama Krimpenerwaard, noemde het bijzonder dat een jaar na de start al een gedeelde agenda gepresenteerd kan worden. Die snelheid zegt iets over de betrokkenheid, de bezieling en het verantwoordelijkheidsgevoel van de deelnemers aan het proces.

Van anticipeerregio naar groeigebied
In een powerpointpresentatie lichtten Sybilla Dekker en Peter van Rooy enkele van de 29 agendapunten uit het Panorama.
De Tafel van Verkenning ziet veel kansen voor de Krimpenerwaard. Een van de aanbevelingen van het boek is dan ook om het ministerie van BZK ervan te overtuigen om de status van ‘anticipeerregio’ te vervangen door ‘groeiregio’. Agendapunten om die groei te kunnen bereiken zijn onder andere gericht op mobiliteit. Men wil o.a. inzetten op een tweede oeververbinding en een multifunctionele snelfietsroute. Een ander agendapunt is het remmen van bodemdaling door onderwaterdrainage in te voeren in een deel van de Krimpenerwaard. Maar ook woningbouw is een belangrijk thema. En men wil komen tot een duurzame energiemix.

Waardtafel wil verder
Dorien de Wit interviewde in de zaal een aantal deelnemers aan de Tafel van Verkenning: ondernemer Peter Breedveld, agrariër Mart-Jan Verkaik, natuurbeschermer Jaap Graveland en bewoner Hans Luijten. Zij waren enthousiast over het proces van het afgelopen jaar en hoopten op voortzetting van de samenwerking. De naam van dit overleg van de inwoners is al een begrip: de Waardtafel.

Sybilla Dekker bood vervolgens aan de betrokken bestuurders van provincie, gemeenten en waterschap een boek aan en sprak de hoop uit dat zij de agendapunten van harte en met overtuiging zullen gaan oppakken.
Van alle leden van de Tafel van Verkenning op het podium werd een groepsfoto gemaakt: allen met het boek in de hand en een trotse lach op het gezicht.

Actieve rol
Burgemeesters Martijn Vroom en Roel Cazemier sloten de bijeenkomst af met lovende woorden aan het adres van de samenstellers van Panorama Krimpenerwaard en nodigden een ieder uit om een actieve rol te spelen bij de realisatie van de ambities.
Sybilla Dekker dankte iedereen hartelijk voor de goede samenwerking, de openhartigheid en enorme inzet. Ze was heel blij te kunnen constateren dat het idee van de Waardtafel om constructief mee te denken en kritisch te volgen, helemaal omarmd lijkt te zijn.

Voeg een waarde toe