• Foto: Stephan Tellier

    WE WILLEN VOORUIT

WE WILLEN VOORUIT

30/11/2018

Tijdens de boekpresentatie op 28 november in Amicitia kwamen veel mensen aan het woord. Hieronder staat een aantal van hun uitspraken.

Peter van Rooy (gebiedsontwikkelaar en auteur)
“We moeten het momentum gebruiken. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad besloten over een stimuleringsregeling waar de Krimpenerwaard heel goed de onderwaterdrainage voor kan inbrengen. Het rijk trekt honderden miljoenen uit voor snelfietsroutes. De tweede oeververbinding komt met de MIRT op de kaart.”

Peter Breedveld (ondernemer)
“De fun van de Tafel was dat we zoveel gekoppelde belangen zagen. Ik heb de Krimpenerwaard anders leren kennen, ben dingen gaan zien die ik anders nooit gezien had. Als ik nu langs een boerderij rijd, kijk ik waar ze hun vuile water laten.”

Mart-Jan Verkaik (agrariër)
“Onderwaterdrainage is niet dé oplossing, want er zijn er vast meer. Maar het is een techniek waar we in geloven en die de bodemdaling behoorlijk kan remmen. Zo kopen we tijd. Wie weet wat de toekomst nog brengt…”

Jaap Graveland (natuur)
“Het was een mooi proces. Natuurbeschermers zijn meestal bezig verliezen aan natuur te compenseren; nu dachten we samen op. In gevecht komt niemand vooruit; hier heeft iedereen winst.”

Hans Luijten (bewoner)
“De twee gemeenten willen nog wel eens met de rug naar elkaar toe staan: Krimpen aan de IJssel kijkt meer richting Rotterdam en Krimpenerwaard meer naar de waard. In dit proces lieten we zien dat we heel goed kunnen samenwerken. Daarmee gaven we een voorbeeld aan beide gemeentebesturen.”

Chris Kalden (Waardcommissie)
“De bestuurlijke fase die nu volgt, vraagt nogal wat van het collectief. Bestuurders kunnen niet aan cherry picking gaan doen, niet gaan shoppen. Het Panorama is een sterk samenhangend bouwwerk. Het aanpakken van de agendapunten vraagt bestuurlijke intelligentie en inspanning.”

 

 

 

 

 

 

Jeannette Baljeu (Gedeputeerde provincie Zuid-Holland)
“Het is nu zaak om de energie vast te houden en om de integraliteit te bewaken. Om met provincie, gemeenten, hoogheemraadschap en de Waardtafel (goed idee!) samen te blijven werken en het tempo erin te houden. Wij blijven er zeker bij.”

John Janson (wethouder Krimpen aan den IJssel)
“We gaan nu de raden en de bewoners meenemen in het proces. Het is echt een participatieproces en het is onomkeerbaar. Samen zetten we de schouders eronder en dragen we de waard de goede kant op.”

Jan Vente (wethouder Krimpenerwaard)
“Er komen wel politieke beslissingen, maar de samenleving gaat de draad zelf oppakken. Het Panorama biedt een duidelijke ontwikkelrichting. Je kunt er geen vage lippendienst aan bewijzen en alles toch hetzelfde willen houden. Het hele stuk ademt: we willen uit de krimp, we willen vooruit!”

Hans Oosters (dijkgraaf Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard)
“We moeten het gebied inrichten zodat het berekend is op de veranderende klimaatomstandigheden: warmer, droger, heviger regenval. Alle overheden samen hebben net een bestuursakkoord gesloten over projecten om gebieden klimaatbestendiger te maken. Het rijk draagt dan de helft bij in de kosten. Pakken, die kans!”

 

Martijn Vroom (burgemeester Krimpen aan den IJssel)
“De energie die in dit indrukwekkende eindwerk gestopt is mag niet verloren gaan. Daar zal ik me voor blijven inzetten.”

Roel Cazemier (burgemeester Krimpenerwaard)
“Het zal geen eenvoudig klusje worden om met de participatiedemocratie en de representatieve democratie samen beslissingen te gaan nemen over deze toekomstvisie. Op dit bijzondere punt in de tijd kunnen we niet gaan polderen – we moeten echt kiezen.”

Voeg een waarde toe