• Foto: Stephan Tellier

    Panorama

  • Foto: Stephan Tellier

    Panorama

Panorama Krimpenerwaard

Het Panorama Krimpenerwaard is een publicatie over de breed gedeelde visie en integrale koers voor de toekomst van de Krimpenerwaard. Het geeft aan wat diverse groepen uit de Krimpenerwaard willen rond thema’s zoals mobiliteit, bodemdaling of energie. Deze thema’s worden zoveel mogelijk in samenhang bekeken.

Het bevat principes, kwesties en kansen over de thema’s, hoofdlijnen en ambities. Het belangrijkste onderdeel van het document is de Strategische agenda.
Het Panorama richt zich op de acht thema’s die zijn voortgekomen uit de Strategische visie :
– Waterveiligheid
– Bodemdaling
– Economie en werkgelegenheid
– Landbouw
– Natuur
– Mobiliteit
– Wonen en voorzieningen
– Energietransitie

Eind 2018 is het Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd.

Burgerinitiatief Strategische visie Krimpenerwaard
Het Panorama, met de Strategische agenda, bouwt voort op het burgerinitiatief van Riek Bakker, stedenbouwkundige en inwoonster van de Krimpenerwaard. Zij rondde in 2017 haar initiatief af met de presentatie van de ‘Strategische visie Krimpenerwaard’.

Het rapport is hier te downloaden.

Weten waar we mee bezig zijn?